باسمه تعالی


شماره : 1                 پذیرش             تاریخ : 97/1/26

پذیرش مدرسه علمیه «دارالحکمه»
تحت اشراف استاد پناهیان
سال تحصیلی 98-97
مهلت ثبت نام : 97/01/27
شرایط و نحوه ثبت نام اینترنتی
کانال تلگرام : Darolhekmah_ir@

________________________________________